Výhody financování úvěrem

Jste vlastníkem předmětu financování – vozidlo odepisuje klient a ten je uveden jako vlastník v technickém průkazu. Daňově uznatelným nákladem pro klienta je odpis předmětu a výše úroků, nárok na celý roční odpis v roce převzetí vozu.

Možnost využití státních dotací a příspěvků (např. zdravotně postižení, neziskové organizace a jiné).

Komplexní nabídka pojistných služeb – součástí produktu je výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.

  • financování je poskytováno na dobu od 6 měsíců
  • v měně smlouvy Kč/EUR
  • až na 90 % hodnoty předmětu financování
  • s pravidelnými měsíčními splátkami

Výhody financování leasingem

Mimořádná leasingová splátka – od 10 % do 70 % z pořizovací ceny předmětu financování – vyšší mimořádná splátka na počátku sníží splátky v průběhu financování. Individuálně financování až 100 % pořizovací ceny předmětu bez DPH.

Doba trvání smlouvy – závisí na zvolené komoditě a její odpisové skupině, standardně do 84 měsíců, u vybraných komodit až 120 měsíců.

Zůstatková hodnota – volbou vyšší zůstatkové hodnoty (běžná zůstatková hodnota je 1000 Kč bez DPH) si snížíte splátky v průběhu financování. Zůstatkovou hodnotu uhradíte až při ukončení smlouvy, nebo máte možnost si ji nechat opětovně profinancovat.

Leasingem u nás můžete profinancovat nové i použité předměty.

Umíme financovat téměř všechny komodity – vše u nás tak zařídíte na jednom místě.

Mimorozvahové financování – předmět financovaný formou finančního leasingu nevstupuje do majetku vaší společnosti.

Výhody operativního leasingu

Vy užíváte předmět nebo dopravní prostředek a veškeré starosti o něj zůstanou na nás:

  • operativní leasing bez služeb vhodný zejména pro soukromé osoby, garantovanou výší ZH se sníží pravidelný měsíční výdaj za užívání předmětu, zároveň s koncem smluvního období se vrácením vozidla zbavujete starosti o použité vozidlo a otevírá se tak cesta k novému modelu
  • operativní leasing se službami zahrnuje možnost volby různého rozsahu služeb (registrační náklady, silniční daň, poplatek za rádio, údržba a pravidelný servis, pojištění a další volitelné služby)

Pomůžeme vám optimalizovat cash flow a plánovat náklady:

  • volba různého rozsahu servisních služeb
  • daňově uznatelným nákladem jsou pro vás leasingové splátky v plné výši
  • docílení naprosté kontroly nad výdaji souvisejícími s předmětem

Operativní leasing je vhodný především pro financování nových předmětů.

Zavolejte na 385 348 250 po–pá 9–18, so 9–12 nebo nám napište.

Nezávazný dotaz nebo zájem

Toto pole ponechte prázdné: !email!

Žádné čekání – kontaktujeme vás nejpozději do 1 pracovního dne.

Pečlivě chráníme vaše data - nikdy je nikomu nepředáme, slouží jen pro kontaktování k této nabídce.
Nahoru